TV-programmen läggs till snart - The TV shows will be added soon.

St. Vincent
0:00/ 45:00

St. Vincent

St. Vincent Dreamfilm online gratis

Vincent är en gammal Vietnamveteran, som mest sysselsätter sig med att dricka, spela på hästar och gå på stripp klubb. Men när 12-åriga Oliver fl yttar in i huset bredvid, förändras saker och ting. Trots åldersskillnaden utvecklas en stark, om än ovanlig, vänskap mellan de två. Medan Vincent handleder Oliver i hur man står upp för sig själv ute i den stora vida världen, börjar Oliver se mer i den åldrande mannen än bara hans svagheter och nyckfulla attityd.

Duration: 102 min

Quality: HD

Release:

IMDb: 7.3