TV-programmen läggs till snart - The TV shows will be added soon.
Frequencies
0:00/ 45:00

Frequencies

Frequencies Dreamfilm online gratis

Filmen utspelar sig i något av en parallell värld där tur och otur är bestämt från födseln. Marie-Curie Fortune är en av de som fötts med mycket tur, hon har en hög frekvens, vilket i denna värld också innebär att hon har svårt med känslor. Hon känner varken glädje eller sorg. Isaac-Newton Midgley känner däremot desto mer och har desto mer otur, en låg frekvens. När dessa två personer med helt olika frekvens möts uppstår olycka, inte bara för dem själva, utan också för deras omgivning.