TV-programmen läggs till snart - The TV shows will be added soon.
Dragon Nest: Warriors’ Dawn
0:00/ 45:00

Dragon Nest: Warriors’ Dawn

Dragon Nest: Warriors’ Dawn Dreamfilm online gratis

Riket Altera har i många år haft en skakig fred mellan människor, alver och de onda bestarna som är lojala till den svarta draken. Men den svarta draken börjar vakna från sin dvala och skickar ut bestarna till det övriga riket. En liten grupp med människor och alver får i uppdrag att ta hand om draken.