TV-programmen läggs till snart - The TV shows will be added soon.

Dolphin Tale 2
0:00/ 45:00

Dolphin Tale 2

Dolphin Tale 2 Dreamfilm online gratis

Flera år efter att Winter fått sin nya, konstgjorda stjärtfena förlorar hon sin surrogatmamma och blir lämnad ensam. Hon blir oförmögen att samarbeta med sin bästa människovän, Sawyer, och riskerar nu även att förlora sitt hem i akvariet. Just när det verkar som om Dr. Clay Haskett och hans engagerade team kommer att förlora sin älskade Winter leder en rad oväntade händelser till att Hope kommer in i deras liv.