TV-programmen läggs till snart - The TV shows will be added soon.

Autómata
0:00/ 45:00

Autómata

Autómata Dreamfilm online gratis

Jacq Vaucan, en försäkringsagent i ROC Robotics Corporation, undersöker rutinmässigt ett försök att manipulera en robot. Vad han upptäcker kommer att få långtgående konsekvenser för mänsklighetens framtid.